Non classé » Les pays en chinois

Les pays en chinois

国 L'empire / Le pays

Le caractère 国 (guó) représente un royaume, un empire - cliquez ici pour voir la version interactive. Nous le retrouvons dans la composition de certains pays, comme :

  • la France 法国
  • le Royaume-uni 英国
  • la Chine 中国

D'ailleurs, nous avons rédigé un super article sur l'origine du mot "Chine" 中国 avec :

  • "le roi" 王
  • "la jade" 玉
  • et "la muraille" 口

Parler de ses origines

Pour demander à quelqu'un sa nationalité, vous pouvez utiliser la question :

你是哪国人? (nǐ shì nǎguó rén ?)
Littéralement : Tu es une personne de quel pays ?

Et pour répondre à cette question, nous avons écrit un cours dédié : cliquez ici pour apprendre à répondre.

Les pays en chinois

Voici la liste des pays en chinois par ordre alphabétique pour construire votre propre réponse à la question ci-dessus :

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A

Afghanistan 阿富汗 Āfùhàn
Afrique du Sud 南非 Nánfēi
Albanie 阿尔巴尼亚 Ā'ěrbāníyǎ
Algérie 阿尔及利亚 Ā'ěrjílìyǎ
Allemagne 德国 Déguó
Amérique 美国 Měiguó
Andorre 安道尔 Āndào ěr
Angleterre 英国 Yīngguó
Angola 安哥拉 Āngēlā
Anguilla 安圭拉 Ānguīlā
Antigua et Barbuda 安提瓜和巴布达 Āntíguā hé Bābùdá
Antilles néerlandaises 荷属安的列斯 Héshǔāndìlièsī
Arabie Saoudite 沙特阿拉伯 Shātè ālābó
Argentine 阿根廷 Āgēntíng
Arménie 亚美尼亚 Yàměiníyǎ
Aruba 阿鲁巴 Ālǔbā
Australie 澳大利亚 Àodàlìyǎ
Autriche 奥地利 Àodìlì
Azerbaïdjan 阿塞拜疆 Āsèbàijiāng

B

Bahamas 巴哈马 Bāhāmǎ
Bahreïn 巴林 Bālín
Bangladesh 孟加拉国 Mèngjiālā guó
Barbade 巴布达 Bābùdá
Belgique 比利时 Bǐlìshí
Belize 伯利兹 Bólìzī
Bermudes 百慕大 Bǎimùdà
Bhoutan 不丹 Bùdān
Birmanie 缅甸 Miǎndiàn
Bolivie 玻利维亚 Bōlìwéiyǎ
Bosnie-Herzégovine 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bōsīníyǎ hé Hēisāigēwéinà
Botswana 博茨瓦纳 Bócíwǎnà
Brunei 汶莱 Wènlái
Brésil 巴西 Bāxī
Bulgarie 保加利亚 Bǎojiālìyǎ
Burkina-Faso 布基纳法索 Bùjīnàfǎsuǒ
Burundi 布隆迪 Bùlóngdí
Bélarus 白俄罗斯 Bái'èluósī
Bénin 贝宁 Bèiníng

C

Cambodge 柬埔寨 Jiǎnpǔzhài
Cameroun 卡麦隆 Kǎmàilóng
Canada 加拿大 Jiānádà
Cap Vert 绿色海角 Lǜsè H ǎijiǎo
Chad 乍得 Zhàdé
Chili 智利 Zhìlì
Chine 中国 Zhōngguó
Chypre 塞浦路斯 Sāipǔlùsī
Colombie 哥伦比亚 Gēlúnbǐyǎ
Comores 葛摩 Gémó
Congo 刚果 Gāngguǒ
Costa Rica 格斯达里加 Gésīdá Lǐjiā
Corée du Nord 朝鲜民主主义人民共和国 Cháoxiǎn mínzhǔ zhǔyì rénmín gònghéguó
Corée du Sud 大韩民国 Dàhánmínguó
Croatie 克罗地亚 Kèluódìyà
Cuba 古巴 Gǔbā
Côte d'Ivoire 象牙海岸 Xiàngyá H ǎi'àn

D

Danemark 丹麦 Dānmài
Djibouti 吉布提 Jíbùtí
Dominique 多米尼加共和国 Duōmǐníjiā Gònghéguó

E

Ecosse 苏格兰 Sūgélán
Egypte 埃及 Āijí
Emirats Arabes Unis 阿拉伯联合酋长国 Ālābó Liánhé Qiúzhǎngguó
Equateur 厄瓜多尔 Èguāduō'ěr
Erythrée 厄立特里亚 Èlìtèlǐyǎ
Espagne 西班牙 Xībānyá
Estonie 爱沙尼亚 Àishāníyǎ
Ethiopie 埃塞俄比亚 Āisāi'ébǐyǎ

F

Fidji 斐济 Fěijì
Finlande 芬兰 Fēnlán
France 法国 Fàguó

G

Gabon 加蓬 Jiāpéng
Gambie 冈比亚 Gāngbǐyǎ
Ghana 加纳 Jiānà
Géorgie 格鲁吉亚 Gélǔjíyà
Grenade 格林纳达 Gélínnàdá
Grèce 希腊 Xīlà
Guam 关岛 Guāndǎo
Guatemala 危地马拉 Wēidìmǎlā
Guinée 基尼 Jīní
Guinée Equatoriale 赤道几内亚 Chìdào jǐnèiyǎ
Guinée-Bissau 几内亚比绍 Jǐnèiyǎ Bǐshào
Guyane 圭亚那 Guīyǎnà

H

Haïti 海地 Hǎidì
Honduras 洪都拉斯 Hóngdūlāsī
Hong-Kong 香港 Xiānggǎng
Hongrie 匈牙利 Xiōngyálì

I


Îles Caïmans 开曼群岛 Kāimàn qúndǎo
Îles Cook 科克群岛 Kēkè qúndǎo
Îles Féroé 法罗岛 Fǎluō dǎo
Îles Salomon 所罗门群岛 Suǒluómén qúndǎo
Îles Turques-et-Caïques 特克斯和凯科斯群岛 Tèkèsī hé kǎikēsī qúndǎo
Îles Vierges américaines 美属唯尔京群岛 Měishǔ wéiěrjīng qúndǎo
Îles Vierges britaniques 英属唯尔京群岛 Yīngshǔ wéiěrjīng qúndǎo
Inde 印度 Yìndù
Indonésie 印度尼西亚 Yìndùníxīyà
Irak 伊拉克 Yīlākè
Iran 伊朗 Yīlǎng
Irlande 爱尔兰 Ài'ěrlán
Islande 冰岛 Bīngdǎo
Israël 以色列 Yǐsèliè
Italie 意大利 Yìdàlì

J


Jamaïque 牙买加 Yámǎijiā
Japon 日本 Rìběn
Jordanie 乔丹 Qiáodān

K

Kazakhstan 卡扎克斯坦 Kǎzhākèsītǎn
Kenya 肯尼亚 Kěnníyǎ
Kirghizistan 吉尔吉斯坦 Jí'ěrjísītǎn
Kiribati 基里巴斯 Jīlǐbāsī
Koweit 科威特 Kēwēitè

L

Laos 老挝 Lǎowō
Lesotho 莱索托 Láisuǒtuō
Lettonie 拉脱维亚 Lātuōwéiyǎ
Liban 黎巴嫩 Líbānèn
Libye 利比亚 Lìbǐyǎ
Libéria 利比里亚 Lìbǐlǐyǎ
Liechtenstein 列支敦士登 Lièzhīdūnshìdēng
Lituanie 立陶宛 Lìtáowǎn
Luxembourg 卢森堡 Lúsēnbǎo

M

Macao 澳门 Àomén
Macédoine 马其顿 Mǎqídùn
Madagascar 马达加斯加 Mǎdájiāsījiā
Malaisie 马来西亚 Mǎláixīyà
Malawi 马拉维 Mǎlāwéi
Maldives 马尔代夫 Mǎ'ěrdàifū
Mali 马里 Mǎlǐ
Malte 马耳他 Mǎ'ěrtā
Maroc 摩洛哥 Móluògē
Maurice 毛里求斯 Máolǐqiúsī
Mauritanie 毛里塔尼亚 Máolǐtǎníyǎ
Mexique 墨西哥 Mòxīgē
Moldavie 摩尔多瓦 Mó'ěrduōwǎ
Monaco 摩纳哥 Mónàgē
Mongolie 蒙古 Ménggǔ
Montserrat 蒙特塞拉特 Méngtèsèlātè
Mozambique 莫桑比克 Mòsāngbǐkè
Myanmar 缅甸 Miǎndiàn

N

Namibie 纳米比亚 Nàmǐbǐyǎ
Nauru 諾魯 Nuòlǔ
Nicaragua 尼加拉瓜 Níjiālāguā
Niger 尼日尔 Nírì'ěr
Nigeria 尼日利亚 Nírìlìyǎ
Norvège 挪威 Nuówēi
Nouvelle-Calédonie 新卡里多尼亚 Xīn Kǎlǐduōníyǎ
Nouvelle-Zélande 新西兰 Xīnxīlán
Népal 尼泊尔 Níbó'ěr

O

Oman 阿曼 Āmàn
Ouganda 乌干达 Wūgāndá
Ouzbékistan 乌兹别克斯坦 Wūzībiékèsītǎn

P

Pakistan 巴基斯坦 Bājīsītǎn
Palestine 巴勒斯坦 Bālèsītǎn
Palau 帛琉 Bóliú
Panama 巴拿马 Bānámǎ
Papouasie-Nouvelle-Guinée 巴布亚新几内亚 Bābùyǎ Xīn J ǐnèiyǎ
Paraguay 巴拉圭 Bālāguī
Pays de Galles 威尔士 Wēi'ěrshì
Pays-Bas 荷兰 Hélán
Philippines 菲律宾 Fēilǜbīn
Pologne 波兰 Bōlán
Porto Rico 波多里哥 Bōduō Lǐgē
Portugal 葡萄牙 Pútáoyá
Pérou 秘鲁 Bìlǔ

Q

Qatar 卡塔尔 Kǎtǎ'ěr

R

Roumanie 罗马尼亚 Luómǎníyǎ
Russie 俄国 Éguó
Rwanda 卢旺达 Lúwàngdá
République Centrafricaine 中非共和国 Zhōngfēi Gònghéguó
République démocratique du Congo 刚果民主共和国 Gāngguǒ Mínzhǔ Gònghéguó
République Dominicaine 多米尼加共和国 Duōmǐníjiā Gònghéguó
République tchèque 捷克 Jiékè

S

Saint Christophe et Nevis 圣克里斯托弗和尼维斯 Shèng kèlǐsītuōfú hé Níwéisī
Saint Marin 圣马力诺 Shèngmǎlìnuò
Salvador 萨尔瓦多 Sà'ěrwǎduō
Samoa 萨摩亚 Sàmóyǎ
Samoa américaines 美洲萨摩亚 Měizhōu Sàmóyǎ
Sao Tomé-et-Principe 圣多美和普林西比 Shèng Duōměihé Pǔlínxībǐ
Serbie-et-Monténégro 塞尔维亚和黑山大使馆 Sài'ěrwéiyǎ hé Hēishāndàshǐguǎn
Seychelles 塞舌尔群 Sāishé ěrqún
Sierra Leone 塞阿里昂 Sāiālǐáng
Singapour 新加坡 Xīnjiāpō
Slovaquie 斯洛伐克 Sīluòfákè
Slovénie 斯洛文尼亚 Sīluòwénníyǎ
Somalie 索马里 Suǒmǎlǐ
Soudan 苏丹 Sūdān
Sri Lanka 斯里兰卡 Sīlǐlánkǎ
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 Shèngwénsēntè hé Gélínnàdīngsī
Ste-Lucie 圣卢西亚 Shèng Lúxīyǎ
Suisse 瑞士 Ruìshì
Surinam 苏里南 Sūlǐnán
Suède 瑞典 Ruìdiǎn
Swaziland 斯威士兰 Sīwēishìlán
Syrie 叙利亚 Xùlìyǎ
Sénégal 塞内加尔 Sàinèijiā'ěr

T

Tadjikistan 塔吉克斯坦 Tǎjíkèsītǎn
Taiwan 台湾 Táiwān
Tahiti 塔希提 Tǎxītí
Tanzanie 坦桑尼亚 Tǎnsāngníyǎ
Tchad 乍得 Zhàdé
Thaïlande 泰国 Tàiguó
Tibet 西藏 Xīzàng
Togo 多哥 Duōgē
Tonga 汤加 Tāngjiā
Trinité-et-Tobago 千里達及托巴哥 Tèlìnídá hé Duōbāgē
Tunisie 突尼斯 Túnísī
Turkménistan 土库曼斯坦 Tǔkùmànsītǎn
Turquie 土耳其 Tǔ'ěrqí
Tuvalu 圖瓦盧 Túwǎlú

U

Ukraine 乌克兰 Wūkèlán
Uruguay 乌拉圭 Wūlāguī

V

Vanuatu 瓦努阿图 Wǎnǔ'ātú
Venezuela 委内瑞拉 Wěinèiruìlā
Viêt-Nam 越南 Yuènán

Y

Yémen 也门 Yěmén

Z

Zambie 赞比亚 Zànbǐyǎ
Zimbabwe 津巴布韦 Jīnbābùwéi

Disponible en précommande

CHINEEZE © Copyright 2016-2021